สมัครบัตรเครดิต ผ่านง่ายที่สุด

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครบัตรเครดิตวันนี้ ความพิเศษสุดๆ!! รับฟรี กระเป๋าเดินทางมูลค่า 2,590 บาท


ทำประกันชีวิตของอะไรดี 2018 เปรียบเทียบประกันชีวิต ของแต่ละบริษัท

★ ทำประกันชีวิตของอะไรดี 2018 เปรียบเทียบประกันชีวิต 2561 ของแต่ละบริษัท
♥ ศัพท์ประกันชีวิตที่ควรรู้ สำหรับผู้เร่มต้นทำประกัน
ผู้รับผลประโยชน์ : หมายถึงผู้ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ ให้รับผลประโยชน์อันเนื่องมาจากเหตุไม่คาดฝัน
เงินคืน : หมายถึงเงินที่จะได้รับคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลา ในกรณีที่ทำประกันประเภทออมทรัพย์
เงินปันผล : เป็นเงินที่บริษัทประกัน จะทำการจ่ายให้กับผู้เอาประกัน สำหรับประกันในบางประเภท

ทำประกันชีวิตของอะไรดี 2018 เปรียบเทียบประกันชีวิต ของแต่ละบริษัท

★★★★★ ทำ ประกันชีวิตของอะไรดี ? เปรียบเทียบประกันชีวิต ของแต่ละบริษัท ★★★★★

 

ทำประกันชีวิตของอะไรดี? เปรียบเทียบประกันชีวิต ของแต่ละบริษัท

 แบบประกันเพื่อการออม “Happy Women”

รายละเอียด

 

ทำประกันชีวิตของอะไรดี? เปรียบเทียบประกันชีวิต ของแต่ละบริษัท

 ประกันชีวิตให้ลูก คุ้มครองและเป็นทุนการศึกษา

รายละเอียด

 

ทำประกันชีวิตของอะไรดี? เปรียบเทียบประกันชีวิต ของแต่ละบริษัท

 ประกันชีวิต คุ้มครอง โรคร้ายแรง

รายละเอียด

 

ศัพท์ประกันชีวิตที่ควรรู้ สำหรับผู้เร่มต้นทำประกัน

– กรมธรรม์

เป็นคำศัพท์แรกที่คุณควรรู้เลยก็ว่าได้ เพราะหมายถึงสัญญาการทำประกันชีวิต ระหว่างผู้ทำประกัน(หมายถึงตัวคุณ) กับบริษัทประกัน ซึ่งในกรมธรรม์นั้นจะมีการระบุรายละเอียดของการทำประกันเอาไว้ เช่น รูปแบบการคุ้มครอง การได้เงินคืน เป็นต้น ซึ่งผู้ทำประกัน ควรอ่านรายละเอียดของกรมธรรม์ให้ชัดเจน เพื่อไม่เกิดความเข้าใจผิดๆ ขึ้น

 

– ผู้รับผลประโยชน์

หมายถึงผู้ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ ให้รับผลประโยชน์อันเนื่องมาจากเหตุไม่คาดฝัน ที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกัน ผู้รับผลประโยชน์อาจเป็นคนเดียวกับผู้เอาประกันหรือไม่ก็ได้ เช่น คุณทำประกันฉบับหนึ่ง ระบุให้ตนเองเป็นผู้เอาประกัน และระบุให้บุตร ภรรยา เป็นผู้รับผลประโยชน์หากเกิดเหตุไม่คาดฝันตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

– เงินคืน

หมายถึงเงินที่จะได้รับคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลา ในกรณีที่ทำประกันประเภทออมทรัพย์

– เงินปันผล

เป็นเงินที่บริษัทประกัน จะทำการจ่ายให้กับผู้เอาประกัน สำหรับประกันในบางประเภท มักจะปันผลไม่แน่นอน

– มูลค่าเงินสดของกรมธรรม์

เป็นมูลค่าของเงินที่เราจ่ายไปในรูปแบบของเบี้ยประกันแต่ละงวด มากน้อยขึ้นอยู่กับเบี้ยที่จ่ายไป อย่างไรก็ตามจะมีการคิดมูลค่าโดยหักจากค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม เป็นต้น

– เวนคืนมูลค่าเงินสด (ปิดกรมธรรม์)

หมายถึงการหยุดจ่ายเบี้ยประกัน ยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนั้น แล้วขอให้บริษัทประกันคืนเงินสดตามมูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ ให้กับผู้ทำประกัน

– มูลค่าเงินสำเร็จ

หมายถึงการหยุดจ่ายเบี้ยประกัน แต่ยังคงขอรับการคุ้มครองต่อไปจนกระทั่งครบกำหนดเวลาความคุ้มครอง ที่ระบุในกรมธรรม์ แต่ทุนประกันจะมีมูลค่าลดลง

– ขยายระยะเวลา

คือการหยุดจ่ายเบี้ยประกัน แต่ยังคงได้รับการคุ้มครอง ในทุนประกันเท่าเดิม แต่จะมีการขยายระยะเวลาออกไปเล็กน้อย (ไม่ครบตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์)


สมัครบัตรเครดิต ผ่านง่ายที่สุด

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครบัตรเครดิตวันนี้ ความพิเศษสุดๆ!! รับฟรี กระเป๋าเดินทางมูลค่า 2,590 บาท