สมัครบัตรเครดิต ผ่านง่ายที่สุด

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครบัตรเครดิตวันนี้ ความพิเศษสุดๆ!! รับฟรี กระเป๋าเดินทางมูลค่า 2,590 บาท


แนะนำการจัดเตรียมเอกสาร ใช้สมัครบัตรเครดิต มีอะไรบ้าง?

เอกสารใช้สมัครบัตรเครดิต
★ แนะนำการจัดเตรียมเอกสาร ใช้สมัครบัตรเครดิต
เอกสารที่ต้องใช้ ควรเตรียมให้พร้อมไว้อย่างน้อย 2 ชุดเสมอ
หาซองเอกสารที่มีความแข็งแรง และสามารถกันน้ำได้
อย่าเพิ่งรีบเซ็นสำเนาถูกต้อง อันนี้หลายคนเป็นกัน คือรีบเซ็นไว้ก่อน กันพลาด
★ เอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิตมีอะไรบ้าง? การเรียงเอกสารสำหรับสมัครบัตรเครดิต เรียงลำดับความสำคัญดังนี้

แนะนำการจัดเตรียมเอกสาร ใช้สมัครบัตรเครดิต มีอะไรบ้าง?

เอกสาร ใช้สมัครบัตรเครดิต (อ่าน:บัตรเครดิต ที่ไหนดีที่สุด)

การยื่นเรื่องขอใช้บริการบัตรเครดิตจากสถาบันทางการเงิน จำเป็นที่จะต้องมีการมีการใช้เอกสารในการพิจารณาอนุมัติ เพราะเอกสารนั้นเปรียบเสมือนข้อมูลที่มีการรวบรวมเอาไว้ จากนั้นธฯคารจะทำการพิจารณาความเสี่ยงในการอนุมัติ แล้วจึงแจ้งผลว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ดังนั้นเอกสารจึงมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งเราจำเป็นจะต้องมีเทคนิคการเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งาน เพื่อความสะดวกและไม่ขลุกขลักดังนี้ครับ

แนะนำการจัดเตรียมเอกสาร ใช้สมัครบัตรเครดิต

  1. เอกสารที่ต้องใช้ ควรเตรียมให้พร้อมไว้อย่างน้อย 2 ชุดเสมอ ไม่ว่าจะเป็น สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน (อ่าน:กู้เงินสร้างบ้านธนาคารไหนดี) สลิปเงินเดือน เอกสารรับรองเงินเดือน ฯลฯ การเตรียมเอกสารเหล่านี้ไว้หลายชุด จะทำให้เราสามารถหยิบใช้ได้สะดวก ลดปัญหา ความขลุกขลักต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับการถ่ายเอกสารลงได้เยอะ อาทิ หาร้านถ่ายเอกสารไม่เจอ ร้านปิด คิวเต็ม คนแน่น เป็นต้น ซึ่งหากจะต้องเจอปัญหาอย่างนี้ ควรเตรียมไปให้พร้อมไว้ก่อนดีกว่า
  2. หาซองเอกสารที่มีความแข็งแรง และสามารถกันน้ำได้ มาใช้เก็บเอกสารในการทำบัตรเครดิต เพราะจะช่วยเซฟเอกสารได้ในระดับหนึ่ง เวลาเราเจอกับปัญหาต่างๆ เช่น ฝนตก หรือการเอาเอกสารไปวางไว้บนโต๊ะแล้วโดนน้ำ หรือความสกปรกต่างๆ (หลายคนเคยเจอปัญหานี้) ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นคือเอกสารเปียกชื้นเสียหาย ก็จะต้องเสียเวลาในการวิ่งหาร้านเพื่อถ่ายเอกสารใหม่อีก เสียเวลาโดยใช่เหตุ
  3. อย่าเพิ่งรีบเซ็นสำเนาถูกต้อง อันนี้หลายคนเป็นกัน คือรีบเซ็นไว้ก่อน กันพลาด แต่บอกเลยว่าบางทีการรีบเซ็นมันอาจจะทำให้เกิดความขลุกขลักขึ้นได้เช่นกัน เช่น เซ็นไม่เหมือนกันเนื่องจากเปลี่ยนลายเซ็น เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่พบได้บ่อยเลยก็คือเรื่องของเอกสารที่ขาด (หมายถึงจะต้องใช้แล้วมันหมด) ทีนี้เวลาจะเอาไปถ่ายใหม่ก็ดันติดลายเซ็นเข้ามาอีก ซึ่งจะทำให้เอกสารเกิดความสกปรกไม่เนียนตา เพราะต้องเซ็นทับอีกรอบหนึ่ง ดังนั้นให้เตรียมเอกสารไว้เฉยๆ อย่าเพิ่งรีบเซ็น

เอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิตมีอะไรบ้าง?

การเรียงเอกสารสำหรับสมัครบัตรเครดิต จำเป็นจะต้องเรียงให้มีความเรียบร้อย อ่านง่าย เรียงลำดับความสำคัญดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล (ใช้ในกรณีที่ชื่อไม่ตรงกับเอกสารอื่นๆ)
  • หนังสือรับรองเงินเดือน , สลิปเงินเดือน
  • สำเนาบัญชีธนาคาร

เมื่อเรียงเอกสารแล้ว ให้ทำการเก็บเอกสารเข้าเป็นหมวดหมู่ คือหาแม็กหรือคลิปมาหนีบแยกเป็นชุดๆ เอาไว้ (อย่างน้อย 2 ชุด) จากนั้นก็ให้เอาเก็บไว้ในซองเอกสาร ติดตัวไว้อยู่เสมอ(หรือติดไว้ในรถ) เวลาจะใช้งานก็สามารถหยิบมาใช้ได้ง่ายๆ ครับ และไม่ต้องเสียเวลาเรียงเอกสารใหม่ด้วย แนะนำให้ทำแบบนี้ไว้เสมอ ไม่เฉพาะกับการทำบัตรเครดิต แต่กับทุกธุรกรรมที่จะต้องใช้เอกสารในการอ้างอิงด้วย


สมัครบัตรเครดิต ผ่านง่ายที่สุด

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครบัตรเครดิตวันนี้ ความพิเศษสุดๆ!! รับฟรี กระเป๋าเดินทางมูลค่า 2,590 บาท