สมัครบัตรเครดิต ผ่านง่ายที่สุด

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครบัตรเครดิตวันนี้ ความพิเศษสุดๆ!! รับฟรี กระเป๋าเดินทางมูลค่า 2,590 บาท


ทำประกันชีวิตของอะไรดี 2018 เปรียบเทียบประกันชีวิต ของแต่ละบริษัท

ทำประกันชีวิตของอะไรดี 2018 เปรียบเทียบประกันชีวิต ของแต่ละบริษัท

★ ทำประกันชีวิตของอะไรดี 2018 เปรียบเทียบประกันชีวิต 2561 ของแต่ละบริษัท
♥ ศัพท์ประกันชีวิตที่ควรรู้ สำหรับผู้เร่มต้นทำประกัน
ผู้รับผลประโยชน์ : หมายถึงผู้ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ ให้รับผลประโยชน์อันเนื่องมาจากเหตุไม่คาดฝัน
เงินคืน : หมายถึงเงินที่จะได้รับคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลา ในกรณีที่ทำประกันประเภทออมทรัพย์
เงินปันผล : เป็นเงินที่บริษัทประกัน จะทำการจ่ายให้กับผู้เอาประกัน สำหรับประกันในบางประเภท