สมัครบัตรเครดิต ผ่านง่ายที่สุด

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครบัตรเครดิตวันนี้ ความพิเศษสุดๆ!! รับฟรี กระเป๋าเดินทางมูลค่า 2,590 บาท


หากไม่ชำระหนี้บัตรเครดิต เสี่ยงต่อการฟ้องศาล โดนบันทึกประวัติในเครดิตบูโร

หากไม่ชำระหนี้บัตรเครดิต เสี่ยงต่อการฟ้องศาล โดนบันทึกประวัติในเครดิตบูโร


★ หากคุณไม่สามารถจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้ (จะด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีเงิน หรือจงใจไม่จ่าย จงใจเบี้ยวหนี้ ฯลฯ) จะเกิดเรื่องดังต่อไปนี้ขึ้น
หากคุณไม่สามารถจ่ายหนี้บัตรเครดิต อาจโดนฟ้อง ส่งฟ้องศาลเพื่อให้ศาลพิพากษาใช้หนี้
หากคุณไม่สามารถจ่ายหนี้บัตรเครดิต โดนบันทึกประวัติในเครดิตบูโร